Bestyrelsen

Bestyrelse 2019/2020

Navn Telefon nr. Adr. ved stranden Udvalg E-mail
Carl Østervig
Svinget 7,
8410 Rønde.
40 95 33 11 Svinget 7 Formand

Hjemmeside

 

ostervig@gmail.com

 

 

 

Carsten Skivild
Baunevænget 23
8410  Rønde
28 72 18 31 Vestervangsvej 4 Kasserer carstenskivild@gmail.com

 

 

Henning Laursen
Vestervangsvej 5 8410 Rønde 
22 33 99 71 Vestervangsvej 5 Vej og dræn
Strandudvalg Badebro
Nøgler
Rep. i Vandværket
Kloak kontakt til Kommunen
hkhaldlaursen@gmail.com

 

 

Anders Hjortshøj
Engvej11A
8543 Hornslet
28 86 54 41 Svalevej 3 Tinglysning af lejekontrakter m.v.

 

engvej11a@webspeed.dk 

 

Allan Baltzersen
Svalevej 9,
8410 Rønde.
86 37 75 57
29 11 30 61
Svalevej 9 Strandudvalg
Træer og hegn
Vejudvalg
 
allanbaltzersen@yahoo.dk

 

 

Lotte Kirkegaard
Jensen
Løgten Østervej 47
8541 Skødstrup
30 70 27 93 Vestervangsvej 6 Facebookside
Strandudvalg
Festudvalg
lottekirkegaard@hotmail.com

 

 

Anna Kramer 61674744 Midsommervej 5  
 

 

 
Karen Schou Sneppevej 4 Suppleant ankerschou@gmail.com
Børge Christensen Svalevej 2 Suppleant bci@mail.dk