Indmeldelsesblanket

BLOMBJERGPARKENS GRUNDEJERFORENING.

FØLLE STRAND v/kasserer Carsten Skivild
Baunevænget 23, 8410 Rønde
Tlf: 2872 1831

                       INDMELDELSESBLANKET

Undertegnede: ____________________________________   Cpr. nr.: _____________

og undertegnede: _________________________________   Cpr. nr.: _____________

Adresse: ___________________________________________

Tlf:  Mobil: _______________________

Email: _____________________________________________

indtræder herved fra ___ /___  20___  som medlem af

BLOMBJERGPARKENS GRUNDEJERFORENING

og jeg erkender fra nævnte tidspunkt at være medejer af foreningens grundareal. (Jeg er bekendt med, at foreningen har købt grundarealerne den 2/1 1992 for et samlet beløb på kr. 3.500.000 for de 119 parceller).
Heraf har jeg rådighedsret over parcel:

Medlems nr. ________  Beliggende: ___________________________________ Følle Strand.

(Evt. tinglysnings nr.  14 dø Følle by, Bregnet bygning på lejet grund nr.  )

Jeg erklærer fra min indtrædelsen at være pligtig til at betale alle parcellens ydelser sammen med foreningens øvrige medlemmer, og at hæfte solidarisk for foreningens forpligtelser og i øvrigt at være underkastet foreningens vedtægter, hvoraf jeg har modtaget et eksemplar.

_______________________, den ___/___ 20____ .

Ny ejer: _______________________________________

Evt. underskrift af tidligere ejer: _________________________________

Indmeldelsesblanketten bedes sendt til:
Kasserer Carsten Skivild, Baunevænget 23, 8410 Rønde
e-mail: carstenskivild@gmail.com

Ejerskiftegebyr kr. 500.00 bedes vedlagt eller indbetalt på reg. nr. 9343, konto nr. 9138226.