Medejerbevis

BLOMBJERGPARKENS GRUNDEJERFORENING

FØLLE STRAND
(Tidligere Blombjerggaard Lejerforening af 1963).

MEDEJERBEVIS

Grund nr. _____________

Navn: ______________________________________

Hjem adresse: ________________________________________  __________  _______________

som er medlem af BLOMBJERGPARKENS GRUNDEJERFORENING,

og er ejer af sommerhuset beliggende: ____________________________________

Følle Strand, 8410 Rønde.

Medlems  nr. ________   Tinglysnings nr. ____________

Blombjergparkens Grundejerforening har den 2. januar 1992 erhvervet jordarealet matr. nr. 14 dø, Følle by, Bregnet, som er på 57.702 m² samt strandarealet matr. 14 fc Følle by, Bregnet, som er på 9.633 m²
Disse jordarealer ejes i fællesskab af foreningens medlemmer
.

Med dette “MEDEJERBEVIS” gives der Dem herved brugsret til den grund, hvorpå Deres sommerhus er beliggende, ligesom beviset også giver Dem ret til at benytte foreningens fællesområder, så længe De er ejer af sommerhuset.
Alle foreningens medlemmer er underlagt foreningens vedtægter.

Ved ejerskifte skal dette straks meddeles bestyrelsens formand eller kasserer.
Medejerbeviset er kun gyldigt med formandens og kassererens underskrifter.

Dette MEDEJERBEVIS annullerer tidligere udstedte lejer- eller medejerbeviser.

Følle Strand, den ____ / ____ 20____.

 

____________________________  ________________________  __________________________
                   Formand                    Bestyrelsesmedlem          Bestyrelsesmedlem