Fuldmagt

Syddjurs  Kommune
Team Byggeri
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

Fuldmagt
Fuldmagt er påkrævet, såfremt ejeren af ejendommen (grunden) og ansøger ikke er samme person

Byggeriets adresse: _____________________________    Matr. 14 dø Følle by, Bregnet
Undertegnede Blombjergparkens Grundejerforening, der er ejer af ejendommen (grunden), giver under forudsætning af, at lokalplanen og bygningsreglerne overholdes, fuldmagt til:

Ansøger, firmanavn: _____________________________________________________

Ansøger, ansvarlig person: _____________________________________________________

Fuldmagten vedrører ansøgning og udførelse af følgende arbejder:

________________________________________________________________________

Ansøgers navn: ________________________________________________________

Adresse: ____________________________________  __________  _____________________

Tlf: ______________  Email: ____________________________________________

Ejers Navn  (Grund)   Blombjergparkens  Grundejerforening. Matr. nr. 14 dø Følle by, Bregnet
Adresse:                     Kasserer Carsten Skivild, Baunevænget 23, 8410 Rønde
Telefon                       28 72 18 31

Dato: ____ / ____ 20____.

 

______________________         _______________________  ________________________
Formand                        Bestyrelsesmedlem         Bestyrelsesmedlem