Blanketter

I forbindelse med handler af huse i foreningen er der nogle dokumenter, som skal udfærdiges.

Nedenstående følger en opskrift på, hvad der er nødvendigt

  1. Lejekontrakt (udfyldes af nye ejere og sendes til undertegnede for underskrift af bestyrelsen)
  2. Medejerbevis (udfyldes af nye ejere og sendes til undertegnede for underskrift af bestyrelsen)
  3. Indmeldelsesblanket
  4. Muligvis Allonge til bank (underskrives af formand, kasserer og undertegnede)

I tilfælde af, at der skal optages kreditforeningslån, er der yderligere talt om flg:

  1. Fuldmagt til advokat eller anden for at kunne tinglyse lejekontrakten (udfyldes af nye ejere og sendes til undertegnede for underskrift af bestyrelsen samt vitterlighedsvidner).
  2. Vedtægter for foreningen underskrevet af bestyrelsen. Disse fremsender jeg til køber eller dennes repræsentant
  3. Sidste to års referater af generalforsamling for at dokumentere, hvem der sidder i bestyrelsen. Disse fremsender jeg til køber eller dennes repræsentant

Foreningen foretager ikke tinglysning. Der er op til de enkelte ejere at sørge herfor. Af erfaring ved jeg, at det oftest er en advokat, der udfører det vha af en fuldmagt. I den forbindelse er det ofte nødvendigt at vedhæfte en GML fil til tinglysningsretten. Dette udføres normalt af en landinspektør. Jeg har selv anvendt www.lsp-kjaer.dk/, som for et relativt beskedent beløb udarbejder GML filen, men nye ejere kan naturligvis selv vælge landinspektørfirma. GML fil skal ikke sendes til grundejerforeningen

Honorar til foreningen udgør kr 500,- som bedes indbetalt på foreningens konto.

Kontonummer, template til lejekontrakt etc findes på foreningens hjemmeside http://blombjergparken.dk/

For at holde foreningens honorar på det lave beløb på kr 500,- er det vigtigt, at samtlige nødvendige dokumenter fremsendes på én gang, idet jeg skal rundt og samle underskrifter fra bestyrelsen, og kun ønsker én runde pr handel. I tilfælde af, at der kræves flere runder for at indsamle underskrifter fra bestyrelsen, koster det kr 500,- pr runde.

Samtlige underskrifter bedes udført med blå kuglepen, idet tinglysningsretten ofte ikke vil acceptere underskrifter med sort kuglepen.

Jeg skal have tilsendt originaler af dokumenter, og returnerer ligeledes originaler.

Man skal forvente ca 2 ugers ekspeditionstid for udarbejdelse og underskrift af dokumenter.

 

Pbv

Carl Østervig

Svinget 7

Følle Strand

8410 Rønde