Nyheder

Badebroen tages op den 13/9 kl 9. Kom og vær med. Foreningen sørger for forplejning
KABELARBEJDE VESTERVANGSVEJ 10/6 2020
Dden 10/6 2020 udføres der kabelarbejde på Vestervangsvej. Der bliver skudt et kabel under vejen mellem nr 7 og nr 10. Det forventes ikke, at det vil medføre gener for trafikken. Det forventes ligeledes, at arbejdet er fuldført i morgen

 

 

OBS

Pga. Coronavirus/COVID-19 er vores generalforsamling den 13. april 2020 aflyst.

BLOMBJERGPARKENS

GRUNDEJER­FORE­NING

                                                                                                                                                                                                                                       Følle Strand, 2. april 2020.

Vi indkalder i stedet vore medlemmer til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 i det opslåede telt i forbindelse med vores sommerfest

 på vores strandareal ved badebroen

lørdag den 25. juli 2020 kl. 10.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Årsregnskabet med påtegning af revisor til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. a) Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring, der vil fremme medlemmernes fremtidige tinglysninger. Det betyder samtidig ændring af fremtidige indmeldelsesblanketter, medejerbeviser og lejekontrakter. De foreslåede ændringer vises inden afstemningen.
 6. Budget for det kommende år med fastsættelse af det årlige medlemskontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Carl Østervig, Lotte Kirkegaard Jensen og Allan Baltzersen. De er villige til genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter.

Karen Schou er 1. suppleant. Børge Christensen er 2. suppleant. De er villige til genvalg.

 1. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 2. Eventuelt
 3. a) Bestyrelsen foreslår afholdt en sommerfest igen i år.

Der indkaldelses samtidig til ekstraordinær generalforsamling efter den ordinære generalforsamling, hvis punkt 4 a vedtages.

Eneste punkt på dagsordenen er en godkendelse af den foreslåede ændring af foreningens vedtægter, der vil fremme medlemmernes fremtidige tinglysninger. Det betyder samtidig ændring af fremtidige indmeldelsesblanketter, medejerbeviser og lejekontrakter.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

BESTYRELSEN  

GENERALFORSAMLING UDSKYDES

Som følge af, at forbuddet mod store forsamlinger foreløbig er forlænget til 13. April, udsættes foreningens generalforsamling indtil myndighederne giver tilladelse.

Vi følger situationen, og informerer

Generalforsamling  2. påskedag på Golfcentret. Endelig dagsorden kommer, når deadline for forslag er udløbet

Badebroen tages op den 21/9 kl 9. Kom og vær med til et par hyggelige timer sammen med andre beboere. Og bagefter er der forfriskninger og pølser.

Sct Hans ved Følle Strand

søndag d. 23. juni 2019 kl 20.00 

Bål

m

Båltale

 Vi har snobrødsdej til børnene – medbring selv en pind!!!

Pladsen er åben for aflevering af tørt brænde fra 16/6. Undlad at aflevere hækkeafklip og lign. grønt

Generalforsamling 2019

 

BLOMBJERGPARKENS

GRUNDEJER­FORE­NING

 

                                                                                                                                                                                                                                         Følle Strand, 13. februar 2019.

TIL MEDLEMMERNE

 

Der indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

      Rønde Idrætscenter

         Mandag, den 22. april 2019 kl. 10,30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Årsregnskabet med påtegning af revisor til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.

 

Budget for det kommende år med fastsættelse af den årlige medlemsydelse/kontingent, herunder forslag om nedsættelse af renten på kloaklån mod at renterne ikke længere indberettes til Skat.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Winni Poulsen, Carsten Skivild, Henning Laursen og Anders Hjortshøj er på valg. Winni er ikke villig til genvalg. De øvrige er villige til genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter.

Karen Schou er 1. suppleant. Børge Christensen er 2. suppleant.

 1. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 2. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement.

                                    BESTYRELSEN                                                                                                    Side 2

TIL MEDLEMMERNE VEDRØRENDE ÅRET 2019.

Kontingentet på kr. 1.800 pr. halvår skal indbetales SENEST den 15/ 4 2019 (DETTE ER DEN FØRSTE OPKRÆVNING) og den 15/10 2019 på reg. nr. 9343 konto nr. 9138226 med navn og medlemsnummer/adressen på sommerhuset.

KLOAKLÅN.

Der er 15 medlemmer tilmeldt låneordningen vedrørende kloaktilslutnings-bidraget.  Restgæld pr. medlem pr. 31/12 2018 er kr. 10.521,88. Renten er som sidste år 5%. Halvårlig ydelse kr. 1.500 betales sammen med det halvårlige kontingent.

TIL JER DER PÅTÆNKER AT BYGGE OM ELLER BYGGE NYT!!

Vore veje er ikke beregnet til tung trafik. I bedes derfor ved bestilling af byggematerialer gøre leverandørerne opmærksomme på, at leverancer skal ske med en ikke alt for stor lastbil. Kan det ikke lade sig gøre, bedes I udlægge køreplader.

Bliver vejene ødelagt ved for meget tung trafik, må vi i foreningen overveje at forlange erstatning til en genopretning.

VÆR MED I FORENINGENS FACEBOOKGRUPPE OG FÅ INFORMATIONERNE HER OG NU.

Tilslut jer på dette link https://www.facebook.com/groups/581523072181763/

VI MANGLER FORTSAT 16 E-MAIL ADRESSER.

Hvis du har en e-mailadresse men får denne indkaldelse som brev, beder vi dig sende din e-mailadresse til carstenskivild@gmail.com

Opmærksomheden henledes på, at der på grund af plæneklipning ikke må henligge både på strandarealerne i perioden fra 1. maj til 1. oktober.

HUNDE I SNOR

Iflg. loven skal hunde føres i snor i området i perioden 1. april til 1. oktober.

Vi forventer naturligvis også, at hundenes efterladenskaber fjernes fra både strandarealet og vejene.

 

BADEBRO:

Badebroen opstilles lørdag den 20. april kl. 09.00 hvis vejret tillader det. Nedtagningen er foreløbig fastsat til den 7. september kl. 09.00.

Vi beder medlemmerne møde op for assistance ved opstilling og nedtagning af broen.

 

Vores hjemmeside har adressen:    http://www.blombjergparken.dk

 

Vi ønsker alle vore medlemmer en god sommer ved Følle Strand.

 

Med venlig hilsen

 

BESTYRELSEN                                                                                                                                 

 

Kloakarbejde på Vestervangsvej

Hvis vejret tillader det, er Vestervangsvej mellem Sneppevej og Svalevej spærret onsdag den 24/10 fra kl 9 til en gang hen på eftermiddagen. Man kan bruge Sneppevej og Svalevej som omkørsel.

 

Strandrensning igen

Lørdag den 8/9 kl 16 foretages der ny strandrensning. Det viste sig, at naturen ikke var venlig efter første rensning . Så der kræves et nyt forsøg

 

Optagning af badebro Lørdag den 29/9 kl 9

Kom og vær med til en hyggelig formiddag ved vores fantastiske strand.

Medbring gerne waders og evt brækern.

Foreningen er som sædvanlig vært og klar med forfriskninger i løbet af formiddagen – og pølser med brød, når broen er oppe og der er ryddet op

 

 

Strandrensning lørdag den 25. August kl 8.30

Den senere tid har det været en del lugtgener fra rådnende tang ved vores strand. Derfor har vi besluttet at rense den lørdag den 25. August kl 8.30.

Medbring rive og greb. Arne kommer med traktor til bortkørsel.

Vel mødt 🙂