Blombjergparkens Grundejerforening  
Følle Strand, 8410 Rønde   

 
 Referat fra generalforsamling 
 Lejekontrakt 
 Medejerbevis 
 Indmeldelsesblanket 
 Fuldmagt 
 Resultatopgørelse 
 Balance 
 Noter 
 Budget kommende år 
 Tinglysning og BBR nr. 
  Forside  
  Vedtægter  
  Orientering fra bestyrelsen  
  Bestyrelse  
  Blanketter  
  Årsrapport 2016  
  Tinglysning og BBR  
  Galleri  
  Links  
 

  

BLOMBJERGPARKENS GRUNDEJERFORENING
er en sammenslutning af  119 sommerhusejere, der ejer husene, som er beliggende på matr. nr. 14 dø Følle by Bregnet samt på matr. 14 FC Følle by, Bregnet. 
Foreningens medlemmer har i fællesskab erhvervet hovedparcellerne, som blev købt af Dansk Dyreværn den 2/1 1992 for kr. 3.500.000.       

Der blev i marts 1999 udarbejdet en lokalplan for vort område matr. nr. 14 dø Følle by Bregnet, som  har nr. 53.  
De enkelte grunde er ikke særskilt udmatrikuleret, men hver enkelt grund er opmålt og markeret med "Krone" mærkede skelpæle således, at en fremtidig udmatrikulering kan foretages uden yderligere opmåling.
Det administreres ved, at der til hver sommerhusejer udstedes en lejekontrakt som løber i 30 år.
Lejen er fastsat til kr. 1,00  for de 30 år. 
Hjemmesiden indeholder relevante oplysninger om foreningen - herunder referat og regnskab fra seneste generalforsamling, alm. orientering og navne på bestyrelsen.
Diverse blanketter, som kan udskrives.

Endvidere er der en links til bl. a. Følle Strands Vandværk - og Syddjurs kommunes hjemmesider, hvor vi kan aflæse spildevandsplanen og lokalplanen for vort område, som har nr. 53.

 

Info Nyheder

Formand
Winni Ditlev Poulsen
Mail: winniditlev@live.dk

 

Kasserer
Carsten Skivild 
Mail: carstenskivild@gmail.com
 

Bankkonto til indbetaling af gebyrer, ydelser og evt. til restgæld til kloaklånet.
Danske Bank

reg. nr. 9343 konto nr. 9138226.

Husk at angive grundnummer og navn.

Gebyr ved ejerskifte og i forbindelse med udskrivning af ny lejekontrakt er kr. 500, der indsættes på ovennævnte konto før bestyrelsen underskriver nye papirer.
  
Kloaklån  kan indfries med en måneds varsel til  1. juli  eller 1. januar.
Ønsker man at indfri lånet på andre tidspunkter, skal der betales renter frem
til 1. juli eller 1. januar.
Meddelelse om indfrielse af kloaklånet bedes foretaget senest 15. juni eller 15. december.

Foreningens CVR-nr./SE-nr.  14 48 13 97

  

  Sct. Hans 2017

Bålpladsen er åben i tidsrummet 3 - 18. juni 2017.

For tørt og brændbart materiale.

 

Sct. Hans aften d. 23. juni 2017

Båltale kl. 20.00

Bålet tændes umiddelbart efter talen.

Snobrødsbålet er klar fra kl. 20.00 - medbring selv pind.