Velkommen

BLOMBJERGPARKENS GRUNDEJERFORENING
er en sammenslutning af  119 sommerhusejere, der ejer husene, som er beliggende på matr. nr. 14 dø Følle by Bregnet samt på matr. 14 FC Følle by, Bregnet.
Foreningens medlemmer har i fællesskab erhvervet hovedparcellerne, som blev købt af Dansk Dyreværn den 2/1 1992 for kr. 3.500.000.       

Der blev i marts 1999 udarbejdet en lokalplan for vort område matr. nr. 14 dø Følle by Bregnet, som  har nr. 53.  
De enkelte grunde er ikke særskilt udmatrikuleret, men hver enkelt grund er opmålt og markeret med “Krone” mærkede skelpæle således, at en fremtidig udmatrikulering kan foretages uden yderligere opmåling.
Det administreres ved, at der til hver sommerhusejer udstedes en lejekontrakt som løber i 30 år.
Lejen er fastsat til kr. 1,00  for de 30 år. 
Hjemmesiden indeholder relevante oplysninger om foreningen – herunder referat og regnskab fra seneste generalforsamling, alm. orientering og navne på bestyrelsen.
Diverse blanketter, som kan udskrives.

Endvidere er der en links til bl. a. Følle Strands Vandværk – og Syddjurs kommunes hjemmesider, hvor vi kan aflæse spildevandsplanen og lokalplanen for vort område, som har nr. 53.